Bài đánh giá sách ‘Cuộc cách mạng nền tảng’ của Don Tapscott bởi Cointelegraph

by
59 views

Blockchain doanh nghiệp bắt đầu hình thành vào năm 2016, thời điểm mà các công ty thích IBM (NYSE 🙂 bắt đầu tận dụng các mạng riêng để quản lý chuỗi cung ứng. Cũng trong năm 2016, tác giả Don Tapscott đã viết và xuất bản Cuộc cách mạng chuỗi khối, một cuốn sách xem xét cách thức mà blockchain sẽ biến đổi một số ngành công nghiệp.

Sau khi phát hành Cuộc cách mạng chuỗi khối, Tapscott – người cũng là đồng sáng lập của Viện Nghiên cứu Blockchain – đã xuất bản Cuộc cách mạng chuỗi cung ứng vào tháng 8 năm 2020. Với thời gian xuất bản cuốn sách, Cuộc cách mạng chuỗi cung ứng trình bày chi tiết cách đại dịch COVID-19 tiếp xúc với các trục trặc trong các chuỗi cung ứng trên toàn thế giới, giải thích thêm về cách blockchain có thể được sử dụng để giải quyết những thách thức này.