cấm tiền điện tử: Dự luật tiền điện tử: Trung tâm tất cả được thiết lập để cấm tiền điện tử tư nhân ở Ấn Độ, cho phép đồng tiền kỹ thuật số RBI – The Economic Times Video

by
38 views

Chính phủ sẽ ban hành một dự luật cấm tất cả các loại tiền điện tử tư nhân ở Ấn Độ trong khi cung cấp một số ngoại lệ nhất định để thúc đẩy công nghệ cơ bản của tiền điện tử. Dự luật tiền điện tử và quy định về dự luật tiền tệ kỹ thuật số chính thức, năm 2021 ‘là một trong số 26 dự luật mới trong chương trình nghị sự của chính phủ cho kỳ họp mùa đông của quốc hội bắt đầu từ ngày 29 tháng 11. Dự luật tìm cách tạo ra một khuôn khổ thuận lợi cho việc tạo ra tiền kỹ thuật số chính thức nhằm được phát hành bởi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ.

Canhcoin.com

Có thể bạn thích xem

Leave a Comment