Celsius tăng 400 triệu đô la và lợi tức 7,5 nghìn% của Rari, từ 11 đến 15 tháng 10 Theo Cointelegraph

by
55 views

Chào mừng bạn đến với ấn bản mới nhất của bản tin tài chính phi tập trung (DeFi) của Cointelegraph.

Trong một tuần mà Rari Capital đã đạt được cột mốc TVL 1 tỷ đô la, hãy đọc tiếp để khám phá lý do tại sao OlympusDAO lại thu được số tiền bốn con số trên giao thức phổ biến nhất của mình.