Coinbase Pro là GDAX mới

Coinbase Pro có nghĩa là để thay thế GDAX. Cả hai nền tảng đều là tài sản của Coinbase và có nghĩa là sàn giao dịch của họ nhắm đến các nhà giao dịch bán lẻ muốn giao dịch qua sàn giao dịch thay vì nhà môi giới.[1]

Nói một cách dễ hiểu:

  • Coinbase.com là một nhà môi giới mà bạn có thể mua / bán tiền điện tử thông qua một nút bấm và lưu trữ tiền điện tử của mình.
  • GDAX là nền tảng giao dịch “chuyên nghiệp” ban đầu dành cho các nhà đầu tư bán lẻ và trực giác muốn thực hiện các giao dịch của riêng họ với các đồng nghiệp.
  • Coinbase Pro là sự thay thế của GDAX và nhắm đến các nhà đầu tư bán lẻ muốn thực hiện giao dịch của riêng họ với các đồng nghiệp. Các nhà đầu tư tổ chức đang nhận được / chỉ có một bộ sản phẩm nhắm mục tiêu cụ thể đến họ.

Trong một thời gian, bạn sẽ có thể sử dụng GDAX hoặc Coinbase pro để giao dịch và số dư của bạn sẽ hiển thị trên cả hai. Tuy nhiên, tại một số thời điểm, có vẻ như Coinbase sẽ chỉ chuyển sang Coinbase Pro và loại bỏ dần GDAX. Hai nền tảng về cơ bản là giống nhau cho tất cả các ý định và mục đích. Coinbase Pro thực sự chỉ là một bản thiết kế lại khéo léo của GDAX.

Vì vậy, Coinbase Pro về cơ bản là GDAX mới.

Xem bài viết trên Blog của Coinbase: GDAX hiện là Coinbase Pro.


Nhận $ 5 Bitcoin miễn phí khi bạn đăng ký Coinbase.

Trích dẫn


  1. GDAX hiện là Coinbase Pro. Coinbase.com.