Bạn có thể kiếm được 6% APR trên Coinbase bằng cách đặt cược ETH2. Đầu tiên, hãy tham gia danh sách chờ để đặt cược ETH trên Coinbase. Sau đó, khi được chấp thuận, bạn có thể đặt cược ETH của mình.

Đây là cách nó làm việc:

  1. Ethereum 2.0 là một bản nâng cấp cho giao thức Etehreum để làm cho nó nhanh hơn và an toàn hơn. Một phần của nâng cấp bao gồm đặt cược, có nghĩa là bạn nhận được ETH để khóa ETH (một quy trình giúp xác thực mạng). Khi bạn đặt cược ETH trên Coinbase, ETH của bạn sẽ được nâng cấp lên ETH2.
  2. Bạn có thể đặt cược bất kỳ số tiền nào bạn muốn và bạn sẽ không phải chịu phí cắt giảm (một khía cạnh của ETH2 trong đó một số ETH bị đốt cháy khi các quy tắc mạng bị phá vỡ).
  3. Sau khi nâng cấp xong, bạn sẽ có thể bán ETH2 và phần thưởng của mình, nhưng nó sẽ bị khóa cho đến lúc đó.

Để bắt đầu đặt cược ETH2, trước tiên hãy tạo một tài khoản Coinbase (sử dụng liên kết này để nhận $ 5 miễn phí khi bạn đăng ký https://coinbase-consumer.sjv.io/b3b0gk), và sau đó sử dụng liên kết sau: https://www.coinbase.com/price/ethereum-2.


Nhận $ 5 Bitcoin miễn phí khi bạn đăng ký Coinbase.

ETH2 đặt cọc trên Coinbase“chứa thông tin về các loại tiền điện tử sau:

Ethereum (ETH)