Giá BTC chạm 48 nghìn đô la với ít kháng cự còn lại trước khi kiểm tra lại 50 nghìn đô la bởi Cointelegraph

by
28 views
Giá BTC đạt 48 nghìn đô la với ít kháng cự còn lại trước khi kiểm tra lại 50 nghìn đô la

(BTC) nhanh chóng quay trở lại 48.000 đô la trong ngày 15 tháng 9 khi tiếp tục trên đường dẫn đến kiểm tra lại 50.000 đô la.

Biểu đồ nến 1 giờ BTC / USD (Bitstamp). Nguồn: TradingView

Dữ liệu từ Cointelegraph Markets ProTradingView đã theo dõi tiền điện tử lớn nhất khi nó vượt qua ngưỡng kháng cự mỏng trên 47.000 đô la để vượt qua mức cao hơn đáng kể về mặt tâm lý.

Mức mua / bán BTC / USD (Binance) kể từ ngày 15 tháng 9. Nguồn: Các chỉ số vật chất
Biểu đồ nến 1 giờ (Kraken). Nguồn: TradingView