Lucrosus Capital (LUCA) ICO Thông tin chi tiết & thông tin tài chính.

by Hồ Đăng Minh Đức

More Info About ICO

ICO NameLucrosus Capital
SymbolLUCA
Start DateTháng Tám 29, 2022
End DateTháng Chín 04, 2022
Goal$30000
StageIDO
PlatformBNB Smart Chain (BEP20)
Ends
4 Weeks ago