Kho bạc Bitcoin của MicroStrategy vượt quá lượng tiền mặt do 80% công ty phi tài chính thuộc S&P 500 nắm giữ Theo Cointelegraph

by
33 views
Kho bạc Bitcoin của MicroStrategy vượt quá lượng tiền mặt do 80% công ty phi tài chính thuộc S&P 500 nắm giữ

Giá trị khổng lồ của MicroStrategy (BTC) lượng nắm giữ đã vượt qua mức mà hầu hết các công ty thuộc S&P 500 nắm giữ trong kho tiền mặt của họ.

Công ty phần mềm doanh nghiệp niêm yết Nasdaq đã mua thêm 5.050 Bitcoin với khoảng 242,9 triệu đô la, nâng giá trị của 114.042 BTC nắm giữ lên gần 5,3 tỷ đô la. Con số này cao hơn mức 80% các công ty phi tài chính thuộc S&P 500 nắm giữ trong kho tiền của họ, theo dữ liệu biên dịch của Bloomberg.

Nắm giữ tiền mặt của các công ty phi tài chính thuộc S&P 500 trong những quý gần đây. Nguồn: Bloomberg
MicroStrategy so với Bitcoin so với Nasdaq. Nguồn: Kinh tế lượng