Portsmouth chấp nhận thanh toán Bitcoin cho các hóa đơn thành phố Theo Cointelegraph

by
230 views
remitano
© Reuters.

Trong một nỗ lực để nắm lấy tiền ảo, thành phố Portsmouth, New Hampshire, sẽ cho phép người dân thanh toán hóa đơn của họ trong (BTC) và các loại tiền điện tử khác. Deaglan McEachern, thị trưởng thành phố, đã đề xuất ý tưởng với các quan chức thành phố, những người cảm thấy nó sẽ cung cấp cho người dân nhiều lựa chọn thanh toán hơn.

Theo một tin tức địa phương báo cáo từ Seacoastonline vào ngày 23 tháng 3, Thị trưởng McEachern nói rằng “có những làn sóng những điều mới sẽ ảnh hưởng đến chúng tôi về tương lai của chúng tôi sử dụng loại công nghệ được sử dụng trong tiền điện tử.” Anh ấy tiếp tục nói: