Sự sụp đổ tiếp theo của giá Bitcoin sẽ ‘nông hơn’ 80%, CEO của Pantera Capital By Cointelegraph cho biết

by
40 views

(BTC) xu hướng sụp đổ của thị trường hơn 80% sau khi ghi lại những đợt tăng giá mạnh có thể kết thúc.

Đó là theo một mới bản báo cáo được xuất bản bởi quỹ đầu cơ Pantera Capital có trụ sở tại California. Cụ thể, báo cáo lưu ý rằng các giai đoạn giảm giá gần đây của BTC đã ít nghiêm trọng hơn so với trước đây.

Thị trường tăng và giảm của Bitcoin trong suốt lịch sử. Nguồn: Pantera Capital
Chu kỳ giá Bitcoin trong suốt lịch sử. Nguồn: Pantera Capital
Nguồn cung Bitcoin giảm sau mỗi lần giảm một nửa. Nguồn: Pantera Capital
Các cuộc biểu tình sau khi giảm một nửa Bitcoin. Nguồn: Pantera Capital