Sự sụt giảm tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử vào năm 2018 còn tồi tệ hơn năm 2014

by Hồ Đăng Minh Đức
252 views
remitano

Sự suy giảm trong tổng vốn hóa thị trường của tất cả tiền điện tử trong năm 2018 từ mức cao nhất đến mức thấp thực sự lớn hơn so với năm 2014. Không chỉ về lượng đô la, mà theo tỷ lệ phần trăm đã giảm.

  • 2018: Sự sụt giảm từ khoảng 820 tỷ đô la xuống còn 120 tỷ đô la (khoảng 1/7 mức giới hạn ở mức cao… cho đến nay).
  • 2014: Sự sụt giảm từ khoảng 15 tỷ đô la xuống 3 tỷ đô la (khoảng 1/5 mức vốn hóa ở mức cao).

Nhìn vào biểu đồ trên, bạn có thể thấy rằng vốn hóa thị trường chưa bao giờ gần chạm mức trước đó kể từ năm 2013 (khoảng 1 tỷ đô la đến 1,5 tỷ đô la). Trên thực tế, nó đã chạm đáy ở mức tháng 11 năm 2013.

Trong khi đó vào năm 2018, chúng ta đã trở lại mức tháng 8 năm 2017 rồi… và không ai biết nó sẽ tiến xa hơn nữa.

Tôi không chắc chắn 100% dữ liệu được tạo ra như thế nào, nhưng một điểm khác biệt đáng chú ý là ICO.

Mặc dù vào cuối năm 2013, có nhiều đồng tiền có vốn hóa thị trường cao kỷ lục đã mất hơn 90% giá trị giống như năm 2018, nhưng không có số lượng tuyệt đối các đồng tiền mới xuất hiện trong những ngày đó.

Trong khi đó, vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018, đã có rất nhiều đồng tiền mới từ các ICO với giá trị vốn hóa thị trường cao kỷ lục.

Hãy xem xét, đã có 485 đồng tiền trên coinmarketcap khi chạm đáy bong bóng 2013-2015, và có hiện tại hơn 2.072 tại đây vào ngày 27 tháng 11 năm 2018.

Vì vậy, có một số logic trong việc suy giảm này lớn hơn. Hãy xem xét, nếu bạn có thêm nhiều đồng tiền ngẫu nhiên “chuyển động” thực sự không xứng đáng với sự gia tăng, bạn sẽ thấy tổng giới hạn giảm mạnh hơn ở phía bên kia của bong bóng.

Hãy nghĩ theo cách này, nếu chỉ có hai đồng tiền là BTC và ETH và giới hạn BTC giảm 80% và giới hạn ETH 90%, thì tổng giới hạn sẽ giảm 85%.

Tuy nhiên, nếu chúng tôi thêm vào 100 mã thông báo mà tất cả đều giảm 99%, thì tổng giới hạn có thể giảm xuống gần 99% (các đồng tiền khác kéo mức trung bình xuống theo lực lượng tuyệt đối).

Điều đó nói rằng, trên đây là suy đoán thuần túy. Điều đó cũng có lý, nhưng đó là một lý thuyết dựa trên ý tưởng rằng một tỷ lệ phần trăm lớn hơn các đồng tiền từ năm 2017 – 2018 có chất lượng thấp hơn so với năm 2013 – 2015… và tôi không chắc chắn điều đó thực sự xảy ra ở mức độ giải thích sự khác biệt trong các mẫu.

Cuối cùng, chúng tôi có một vấn đề bổ sung ở đây với việc phân tích vốn hóa thị trường… đó là, tôi không thể tìm thấy dữ liệu từ trước tháng 4 năm 2013… vì vậy, ví dụ, tôi không thể so sánh các mô hình từ những năm trước.

Càng ít trường hợp sự kiện chúng ta phải xem xét, thì càng ít có khả năng tương đồng và khác biệt giữa các tập hợp sự kiện sẽ cho chúng ta biết bất kỳ điều gì hữu ích.

Dù sao, điểm ở đây là như nhau. Không có điểm nào thực sự. Tôi chỉ chỉ ra những điểm giống và khác nhau trong giá trị vốn hóa thị trường từ hai thời kỳ và đưa ra một số suy nghĩ. Hãy làm điều đó những gì bạn sẽ làm 😀Canhcoin.com Team

Có thể bạn thích xem

Leave a Comment