Tài chính phi tập trung thực sự sẽ vượt ra ngoài các blockchains bị che khuất bởi Cointelegraph

by
49 views

“Người dùng Yahoo sẽ không thể tương tác qua thư với người dùng email (NASDAQ 🙂 của Google (Gmail),” – Nếu tiêu đề ngày mai vang lên như thế này, trái đất sẽ ngừng hoạt động. Tiêu đề này sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng vì tất cả các lý do chính đáng. Tuy nhiên, công nghệ blockchain và đứa con trai yêu thích của nó, tài chính phi tập trung (DeFi), đang hướng tới cái hố thỏ này.

Các blockchains chất đống không có cửa sổ để giao tiếp với bên ngoài đang thống trị không gian non trẻ. Tính liên kết là cơ bản và đồng nghĩa với phẩm chất xã hội nguyên thủy của con người. Từ những ngày của hệ thống hàng đổi hàng, chuyển nhượng và trao đổi đã là hai hoạt động cốt lõi mà thế giới đã xây dựng.

Jared Moore là giám đốc tiếp thị của Sifchain, giải pháp omnichain cho các sàn giao dịch phi tập trung. Jared có nhiều kinh nghiệm trong không gian tiền điện tử, đặc biệt là với các sàn giao dịch.