Bạn có thể tăng tốc các giao dịch ETH chậm bằng cách thêm Gas vào một giao dịch. Đây có thể là một bước đi thông minh nếu mạng bị tắc nghẽn và bạn muốn giao dịch của mình được giải quyết nhanh chóng.

Thêm Gas không phải lúc nào cũng hiệu quả, nhưng nói chung sẽ tăng tốc giao dịch bằng cách khuyến khích các thợ đào ưu tiên nó.

Ngoài ra, bạn có thể chỉ cần hủy giao dịch và thử lại với nhiều Gas hơn.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết này: https://ethgasstation.info/blog/stuck-transaction-guide/


Nhận $ 5 Bitcoin miễn phí khi bạn đăng ký Coinbase.

Tăng tốc độ giao dịch ETH chậm bằng cách nạp thêm gas“chứa thông tin về các loại tiền điện tử sau:

Ethereum (ETH)