Tin tặc có thể sử dụng tài khoản Google Cloud bị xâm phạm để cài đặt phần mềm khai thác trong vòng chưa đầy 30 giây: Báo cáo của Cointelegraph

by
85 views

Trong một báo cáo nhằm đánh giá các mối đe dọa đối với người dùng Đám mây, Nhóm Hành động An ninh Mạng của Google cho biết một số kẻ tấn công đang khai thác các tài khoản “được định cấu hình kém” để khai thác tiền điện tử.

Vào thứ Tư, nhóm Google (NASDAQ 🙂 nói trong số 50 sự cố được phân tích làm ảnh hưởng đến Giao thức đám mây của Google, 86% có liên quan đến khai thác tiền điện tử. Các tin tặc đã sử dụng các tài khoản Đám mây bị xâm nhập để truy cập tài nguyên từ CPU hoặc GPU của các cá nhân để khai thác mã thông báo hoặc lợi dụng không gian lưu trữ khi khai thác tiền xu trên Mạng Chia.