Trường biểu đồ của StockChart

by Hồ Đăng Minh Đức
684 views
remitano

Phần Trường Biểu đồ của StockChart.com trên trang web của họ theo tôi là tài nguyên miễn phí tốt nhất về phân tích kỹ thuật trực tuyến.

Xem qua mục lục của chúng, bạn sẽ nhận được bảng phân tích về cơ bản mọi mẫu biểu đồ quan trọng với các ví dụ.

Không thể nói đủ những điều tốt đẹp về trang web này, và lợi ích lớn của tất nhiên là nó được sử dụng miễn phí.

Vì vậy, trong khi theo dõi người khác và sử dụng các nhóm trả phí là tốt, tôi vẫn nghĩ cách tốt nhất của bạn là tự học qua Chart School của StockChart.com.

Nếu bạn không sử dụng nó để học, bạn vẫn có thể sử dụng nó như một nguồn tài liệu hoặc lời nhắc nhở khi bạn cần tra cứu một số chi tiết vụn vặt khi vẽ biểu đồ.Canhcoin.com Team

Có thể bạn thích xem

Leave a Comment