Tỷ giá Coin ngày 29/5/2021

by Canh Coin
43 views

Hiện tại tình hình thị trường số vẫn đang trong chu kỳ ổn định. Hôm qua tới giờ có lượng lớn Bitcoin nạp vào sàn, chứng tỏ có lực bán ra, giá xuống 35$K nhưng ngay sau đó khá nhiều giao dịch đẩy stablecoin vào các sàn đẩy giá Bitcoin trở về 37$K.

Thị trường vẫn tiếp tục có nhiều biến động nhỏ nhưng vẫn đang trong trend như dự định của CanhCoin Team trước đó vào ngày 26/5/2021.

CanhCoin Team

Có thể bạn thích xem