Vốn hóa thị trường bằng tiền điện tử

by Hồ Đăng Minh Đức
230 views
remitano

Vốn hóa thị trường là gì?

Vốn hóa thị trường của một đồng xu là tổng số tiền nhân với giá. (Vốn hóa thị trường) = (Giá mỗi mã thông báo) x (Số lượng mã thông báo).

Đối với hầu hết các phần trong tiền điện tử, chúng tôi xem xét vốn hóa thị trường đang lưu hành, bởi vì chúng tôi muốn biết giá trị của các đồng tiền trên thị trường mở so với những gì mọi người sẵn sàng trả. Vì vậy, chúng tôi xem xét (Vốn hóa thị trường đang lưu hành) = (Chi phí mỗi mã thông báo) x (Số lượng mã thông báo đang lưu hành).

Tuy nhiên, bạn cũng nên biết tổng giới hạn, (Tổng vốn hóa thị trường) = (Chi phí mỗi mã thông báo) x (Tổng số mã thông báo trên blockchain).

Một điều cần lưu ý là một số blockchain cho phép tạo nhiều mã thông báo hơn, như Ripple, trong khi một số thì không, như Bitcoin.

Để biết thêm thông tin về vốn hóa thị trường, hãy xem CoinMarketCap.com.CanhCoin.com Team

Có thể bạn thích xem

Leave a Comment